Debat2el Quan s’és artista?

  1. Miquel Mirambell Abancó says:

    Moltes gràcies per compartir part del teu procés creatiu, per la recerca d’antecedents, pel procés tècnic i per les teves reflexions finals, especialment sobre el fet de ser artesà o artista, o bé ambdues coses a la vegada.